Mládež

Informace o týmu

Oddíl mládeže ŠK ZIKUDA Turnov byl založen v roce 2016 s cílem navázat na tradice mládežnického šachu v Turnově a vybudovat širokou základnu pro úspěšná družstva dospělých. Členská základna představuje kolem 100 mladých šachistů rozdělených do 6 – 10 skupin. Výuka v kroužcích i účast na turnajích probíhá pod vedením kvalifikovaných zkušených trenérů.

Vedoucí družstva mládeže:  Anna Floriánová

Naše prostory

Zahájení sezóny 2021/2022 - Nábor žáků šACHOVÝ KROUŽEK

ŠK ZIKUDA Turnov provádí nábor zájemců o „královskou hru“ do šachových kroužků pro školní rok 2021/2022.
Nábor zájemců bude probíhat v nové klubovně ve Skálově ulici čp. 84
(budova bývalého MÚ Turnov v 1.poschodí dveře č. 221, 217, 218)
ve dnech:
14. září 2021 14,30 – 16,00 hodin
15. září 2021 14,30 – 16,00 hodin
16. září 2021 14,30 – 16,00 hodin

Zde se budou děti i rodiče moci seznámit s prostorami pro hraní i výuku. Budou dohodnuty časy absolvování výuky, přihlášky do kroužku a další možnosti činnosti a spolupráce. Poplatek za kroužek činí 800,- Kč na celý školní rok.
Ve školním roce 2020/2021 bylo dosaženo mnoho pěkných
výsledků a věříme, že na ně mladí šachisté naváží i v letošním roce. Mládež se zúčastnila celé řady hodnotných turnajů a vzorně reprezentovala školu i klub. Výuku šachu v kroužcích budou zajišťovat: Anička Floriánová, Petr Tománek, ing. Jaroslav Koreň, ing. Zdenek Maršálek, Aneta Táborská, Jan Zima, Tomáš Brouček a František Zikuda.

Kontaktní spojení pro případné další informace:
Anna Floriánová tel. 733733824
František Zikuda tel. 602364440

aktuality - co se událo

Připravujeme